sustainability

uk version

Sustainability means many different things. At ee12, sustainability is a principle and an approach that are ingrained in our design DNA. Sustainability defines our core concept and our foundation. We only produce clothes to order and maintain minimal stocks. That is the whole point.

Sustainability means cuts and classic silhouettes that last for years. With durable designs and hardwearing materials, we avoid the planned obsolescence that is so common in fashion.

Sustainability at ee12 means using pure materials, either natural materials such as silk, wool and cotton or synthetics such as polyester, which is recyclable today and can be melted down for reuse.

Sustainability also means that we do not add superfluous trimmings in the form of zips, buttons or rivets, which are not degradable, and which require multiple working procedures. In addition, all these components – zips, buttons or rivets – need to be removed when the clothes are discarded for either recycling or degrading.

Sustainability also means an economy that is not propped up by banks or investors but by you, our loyal and dedicated customers. By paying half the price of purchase when you place your order, you help secure the current production run.

Sustainability at ee12 means production by local craft-based producers in Europe located as close as possible in order to minimise transportation distances.

Sustainability means demanding high standards from our suppliers and taking a critical stance to working conditions and animal welfare without limiting our design latitude. This includes making sure that the animals we use for our fur live under humane conditions, and that the whole animal is used when it is butchered.

Sustainability at ee12 means acting responsibly. Doing our best while having the courage to admit that we are not perfect. Striving to make a difference – however small. Wherever we can.

dk version

Bæredygtighed er mange ting. Hos ee12 er bæredygtighed et princip og en arbejdsmetode, der er en fast del af vores design-DNA. Bæredygtighed er vores koncept og fundament. For vi producerer kun de stykker tøj, som vi modtager bestilling på og har kun et minimalt varelager. Det er hele idéen.

Bæredygtighed er snit og klassiske silhuetter, der holder i mange år, så tøjet ikke skal skiftes ud pga. utidssvarende design og materialer, der ikke tåler slid.

Bæredygtighed hos ee12 er rene materialer, hvad enten det er naturlige som silke, uld og bomuld eller unaturlige som polyester, der i dag er genanvendeligt og kan smeltes om.

Bæredygtighed er også, at vi ikke trimmer vores tøj med unødvendig brug af lynlåse, knapper og nitter, der dels ikke er nedbrydelige og dels fordrer flere arbejdsgange og flere processer. Derudover skal alle delene – lynlåse, knapper eller nitter – fjernes igen, når tøjet skal kasseres og nedbrydes.

Bæredygtighed er en virksomhedsøkonomi, der ikke bliver holdt oppe af banker eller investorer, men af jer, vores loyale og dedikerede kunder, der ved at betale halvdelen af købssummen ved bestilling, sikrer den aktuelle produktion.

Bæredygtighed hos ee12 er produktion hos lokale håndværksorienterede producenter i Europa, der ligger i så tæt geografisk afstand som muligt, så transporten minimeres.

Bæredygtighed er at stille krav til sine leverandører og forholde sig kritisk til arbejdsforhold og dyrevelfærd uden at det bliver en hæmsko for vores design. At sikre, at de dyr, vi bruger til vores pels, lever et ordentligt liv og at hele dyret anvendes ved slagtning.

Bæredygtighed hos ee12 er ansvarlighed. At turde erkende, at man ikke er perfekt, men at man gør sig umage. At man bestræber sig på at gøre en forskel – om end en lille en. Der hvor man kan. Der hvor vi kan.